3500
przeszkolonych osób
250
odwiedzonych szkół
6500
godzin szkoleń