Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NODN Progresfera:

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA” przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań, numer NIP: 783 16 81 271;
 2. Sklep Internetowy/Strona Sklepu – Sklep internetowy NODN Progresfera, dostępny pod adresem https://szkolenia.progresfera.edu.pl/, prowadzony przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA” przy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. ul. Szamarzewskiego 17/3 60-514 Poznań, numer NIP: 783 16 81 271;
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego;
 4. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w formularzu zamówienia i/lub w fakturze VAT;
 5. Umowa sprzedaży  – umowa sprzedaży, zawarta pomiędzy Klientem a  Sprzedawcą za pośrednictwem platformy, dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia, który dostępny jest na stronie Sklepu lub za pośrednictwem poczty email: odn@progresfera.edu.pl;
 7. Produkt elektroniczny/Usługa elektroniczna – Link dostępu do nagrania webinaru oraz materiałów szkoleniowych, dostępnych na stronie internetowej sklepu, bilet na szkolenie on-line/webinar realizowane przy udziale uczestników, prowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA” przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 17/3. 60-514 Poznań, numer NIP: 783 16 81 271;  
 8. Dowód zakupu – potwierdzenie zakupu/potwierdzenie dokonania wpłaty, Faktura VAT.
 9. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w webinarze on-line lub osoba, która po zakupie nagrania webinaru zapozna się z jego treścią.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin, określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sprzedaży Produktów oraz Usług elektronicznych, jak również wzajemne prawa i obowiązki stron z tym związane.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie umożliwiającej Klientowi jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym, oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie https://szkolenia.progresfera.edu.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień podczas realizacji zamówienia.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
 7. Właścicielem sklepu internetowego, jest: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA”, przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 17/3 60-514 Poznań, numer NIP: 783 16 81 271.
 8. Strona internetowa Sklepu:  https://szkolenia.progresfera.edu.pl, do prawidłowego działania, wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera, podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcji Strony Sklepu możliwe jest również przy użyciu tabletów i smartfonów.
 9. Platforma Clickmeeting, z której korzysta Sprzedawca w ramach prowadzenia szkoleń w formie online, wymaga komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu (telefon, tablet) z zaktualizowaną przeglądarką internetową.
 10. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich Produktów i Usług elektronicznych dostępnych na Stronie Sklepu, oprogramowanie oraz sprzęt Użytkownika/Klienta muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane w niniejszym regulaminie

 1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Produktów/Usług elektronicznych, które wynikają z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika lub/oraz nie dostosowanie się Użytkownika do wymagań technicznych

Wymagania sprzętowe oraz oprogramowania dotyczące korzystania z webinarów NODN Progresfera na platformie Clickmeeting:

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych oraz mikrofonów, jednak z uwagi na możliwość przeciążenia konferencji podczas webinaru na żywo, nie jest wskazane korzystnie nich. Dlatego zalecamy wyłączenie kamery oraz mikrofonu na czas trwania webinaru i korzystanie z nich tylko na prośbę prowadzących. Komunikacja z prowadzącymi odbywa się online za pomocą czatu.

Uczestnicy nie muszą tworzyć konta ClickMeeting, aby dołączyć do webinaru lub spotkania. Zostają zaproszeni do wydarzenia poprzez zaproszenie e-mail z linkiem przekierowującym do pokoju webinarowego. Mogą również skopiować ID wydarzenia, które składa się z 9 cyfr, i wkleić je na tę Stronę.

Pamiętaj, że logując się do pokoju webinarowego, zostaniesz poproszony o wpisanie swojego imienia oraz adresu e-mail. Prosimy o podanie istniejącego – prawidłowego adresu e-mail w celu otrzymania materiałów z wydarzenia, w którym wziąłeś udział.

Uczestnicy mają również możliwość dołączenia do pokoju webinarowego z iPadu, iPhona, urządzeń z systemem operacyjnym Android lub przeglądarki (Google Chrome lub Safari).

Wymagana szybkość łącza internetowego

Rodzaj połączenia Uczestnik (prędkość
pobierania)
Dźwięk 512 kbps
Dźwięk + obraz SD 512 kbps + 1 Mbps
Dźwięk + obraz HD 512 kbps + 2 Mbps

§3. Certyfikacja

 1. Certyfikat ukończenia kursu dostępny jest po zakończeniu realizowanego szkolenia online/ po zakupie nagrania do 7 dni od zakupu/uczestnictwa w szkoleniu oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia i uzupełnieniu wymaganych danych. Certyfikat wystawiany jest w języku polskim, w formie dokumentu PDF, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 2. Dane niezbędne do wystawienia certyfikatu dla Uczestnika webinaru oraz zgodę na ich przetwarzanie do celów certyfikacji, należy uzupełnić w formularzu podczas składania zamówienia.
 3. Aby otrzymać Certyfikat Klient musi podać Sprzedawcy dane osobowe: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia certyfikatu. Dane te przetwarzane są zgodnie z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych, która znajduje się pod linkiem: https://progresfera.edu.pl/images/pliki_pdf/RODO_informacja_o_przetwarzaniu_danych.pdf

§4. Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
 2. wybór jednej lub kilku pozycji Produktów elektronicznych/Usług elektronicznych oferowanych w Sklepie Internetowym;
 3. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia;
 4. Wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez zwrotną wiadomość email.
 3. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu/udzielenia Usługi elektronicznej, Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Kupującego, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia i może zażądać zwrotu wpłaconych środków na podstawie Dowodu zakupu.

§5. Realizacja usługi

 1. Dostawa kupionego Produktu elektronicznego/Usługi elektronicznej – dostępu do webinaru online, następuje drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu, niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Dostawa kupionego Produktu elektronicznego/Usługi elektronicznej  – dostępu do webinaru on-line ma formę linku aktywacyjnego wraz z hasłem dostępu.
 3. Dostawa kupionego Produktu elektronicznego/Usługi elektronicznej – nagrania webinaru wraz z ćwiczeniami oraz materiałami w formie dokumentów elektronicznych następuje poprzez uzyskanie przez Kupującego dostępu do wszystkich tych materiałów na platformie internetowej, po zalogowaniu do konta.

§6. Szczegóły płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie elektronicznym/Usłudze elektronicznej jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Na życzenie Klienta, do każdego sprzedanego Produktu, Sprzedawca wystawi fakturę nie zawierającą podatku VAT.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie oraz przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury, faktury korygujące.
 4. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 44 1870 1045 2078 1067 0605 0005
 6. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
 7. tradycyjny przelew na konto bankowe Sprzedawcy: 44 1870 1045 2078 1067 0605 0005 (NEST BANK)
 8. płatności poprzez bankowość elektroniczną, realizowaną przez system płatności tpay.com. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez płatności elektroniczne tpay.com, obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

 1. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, lub w przypadku webinaru online – przed planowaną data i godziną jego rozpoczęcia zamówienie jest anulowane.
 2. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 3. Faktura jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku, kiedy uczestnik chce otrzymać FV wystawioną na Szkołę lub inną Instytucję i w ten sposób zrealizować płatność, podczas dokonywania wyboru formy płatności proszony jest o wybranie przelewu zwykłego oraz o kontakt mailowy w celu wystawienia dokumentu i przesłania go przez Ośrodek w formie elektronicznej na podany adres email.

§7. Prawa autorskie Sprzedającego

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane w ramach uczestnictwa w szkoleniach/webinarach zakupionych w Sklepie internetowym należącym do Sprzedającego stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach webinaru online, nagrania webinaru, materiałów szkoleniowych, kart pracy i ćwiczeń) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy.
 3. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe do użytku osobistego w tym do wykorzystania podczas lekcji z uczniami bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. Niedozwolone jest używanie materiałów szkoleniowych do celów komercyjnych, w tym do używania podczas własnych szkoleń prowadzonych przez Użytkownika. 
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania nagrania wideo.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych nagrań, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych.
 7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Sprzedawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§.8 Odstąpienie od Umowy

 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA”
  przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane podczas Rejestracji na stronie sklepu internetowego;
  1. w przypadku, gdy Klient w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci Zamówienia.
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W innej sytuacji Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres email: odn@progresfera.edu.pl.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik będący konsumentem wysłał drogą mailową informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.
 5. Zwrot kosztów nie jest możliwy w przypadku, gdy Uczestnik nie wziął udziału w wydarzeniu.
 6. Zwrot Płatności w przysługującej wysokości nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji. Organizator dokonuje zwrotu Płatności przelewem tradycyjnym bądź poprzez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy.
 7. W przypadku odwołania szkolenia/webinaru przez Sprzedawcę Uczestnicy otrzymają zwrot płatności w terminie do 14 dni od daty przekazania przez Sprzedawcę stosownej informacji.

§.9 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. e-mailem na adres odn@progresfera.edu.pl;
  1. listownie na adres: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “PROGRESFERA” przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 17/3 60-514 Poznań z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest wysyłane na podany adres e-mail lub adres pocztowy.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie maksymalnie 14 dni.

§10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. (dalej: „My”).
 2.  Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań – za pośrednictwem e-mail: office@aiadoradztwo.pl – telefonicznie: 666 356 705, 61 662 85 66
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: wzięcia przez Państwa udziału w szkoleniu/webinarze online a także wysłania materiałów szkoleniowych, ćwiczeń, danych dostępowych do nagrania webinarów – w tym zakresie podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych/usług elektronicznych; informowania o kolejnych organizowanych przez nas szkoleniach, seminariach, konferencjach w tym w szkoleniach bezpłatnych z Grantów Kuratora Oświaty oraz płatnych szkoleniach otwartych (cele marketingowe) – w tym zakresie podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, a także marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.
 4. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), podmiotom udzielającym nam dostępu do platformy webinarowej, trenerom współpracującym z nami w zakresie prowadzenia szkoleń, wyłącznie na czas ich trwania, a także Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty – wyłącznie w przypadku szkoleń realizowanych z Grantów Kuratora Oświaty
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe: do czasu wygaśnięcie roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym marketingu bezpośredniego naszych usług, do czasu wniesienia sprzeciwu. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych, które udostępnili nam Państwo na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, mają Państwo prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. W przypadku, gdy Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. Ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań www.aiadoradztwo.pl, office@aiadoradztwo.pl, 666 356 705, 61 662 85 66. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu/webinarze oraz otrzymania materiałów szkoleniowych, ćwiczeń, dostępu do nagrania webinaru oraz Certyfikatu uczestnictwa.
 10. Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie Państwa danych nie dokonujemy również profilowania.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#NauczycielomJutra #DlaSzkołyzPomysłem