Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla NODN Progresfera

Akredytacja Ośrodka

NODN Progresfera posiada pełną, 5-letnią akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA działa od 2011 roku, oferując usługi w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia rad pedagogicznych, webinary, kursy oraz warsztaty otwarte.
NODN Progresfera posiada pełną, 5-letnią akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, co jest potwierdzeniem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).