Przepisy prawa oświatowego zmieniają się niezwykle często. Starsze przepisy zostają uchylone a nowe rozwiązania wdrożone. Takim przykładem jest przede wszystkim ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.Dla statutów szkół jest to niezwykle ważny przepis, ponieważ określa ich zawartość.

Ostatnie zmiany cytowanej wcześniej ustawy skutkują koniecznością wdrożenia kolejnych zmian szkolnych statutów, a jeżeli statut szkoły podstawowej nie był zmieniany od roku 2017 to tym bardziej należy przyjrzeć się naszemu dokumentowi wewnątrzszkolnemu co do jego merytorycznej zawartości.

Dlatego zapraszamy Państwa Dyrektorów, Wicedyrektorów i zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych na webinarium „Nowelizacja statutu szkoły podstawowej w świetle zmian prawnych od 1 września 2022 r.”

Program kursu:

Część 1) – Kurs- 60 minut
1. Podstawy prawne nowelizacji statutu – konkretnie ze szczegółowym wskazaniem przepisów.
2. Piszemy statut szkoły podstawowej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
3. Propozycja szczegółowej konstrukcji statutu szkoły podstawowej – wybrane treści zapisów.
4. Statut szkoły podstawowej aktualny od 1 września 2022 r. – wzory dokumentów – uchwał rady szkoły, rady pedagogicznej.

Kurs prowadzi ekspert, który w swojej karierze zawodowej skonsultował kilkaset statutów szkół. Przekazana wiedza będzie oparta o jego rozległe doświadczenie pracy ze szkołami i najczęściej pojawiające się zapytania. 

Organizacja kursu:

 • Całkowity koszt udziału w kursie – 120 zł na uczestnika
 • Czas trwania kursu – 2 godziny zegarowe (3 godziny szkoleniowych na zaświadczeniu)
 • Kurs dostępny przez 365 dni od dnia zakupu
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały w PDF (zawierające opis treści z kursu)
 • Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o udziale, zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)
 • Dostęp do kursu otrzymuje się bezpośrednio po płatności. Kurs można wykonywać o dowolnej porze, wystarczy zalogować się na naszą platformę. Konto zakłada się automatycznie

Informacje dodatkowe:

 • Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny SPRAWDŹ
 • Organizator szkolenia “Roszczeniowa postawa rodzica. Łatwe techniki na trudne sytuacje” – NODN PROGRESFERA przy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. www.aiadoradztwo.pl

Opinie uczestników kursu:

Zamów dostęp do kursu dla większej grupy nauczycieli z Twojej placówki i skorzystaj z wyjątkowego rabatu! Możesz zyskać aż 20% zniżki na całe zamówienie! Wypełnij poniższy krótki formularz, a otrzymasz od nas KOD RABATOWY i PEŁNĄ INSTRUKCJĘ, która umożliwi nauczycielom z Twojej szkoły udział w webinarze!

WYSOKOŚĆ RABATÓW:

 • do 4 osób – 10%
 • od 5-9 osób – 15%
 • powyżej 10 osób – 20%