Witaj w gronie Nauczycieli Jutra!

Szkoła między karami a środkami oddziaływania wychowawczego od 1.09.2022 r.

Jak się mają środki oddziaływania wychowawczego, które może zastosować dyrektor do kar statutowych? Czy warto stosować w szkole wymienione środki i jakie są skutki ich stosowania? Zapraszamy Państwa Dyrektorów, Wicedyrektorów i zainteresowanych nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół na kurs „Szkoła między karami a środkami oddziaływania wychowawczego od 1.09.2022 r.”

Koszt rocznego dostępu do kursu: 79.00 

W prawie oświatowym widzimy ciągłe zmiany. Starsze przepisy zostają uchylone a nowe rozwiązania wdrożone. Takim przykładem jest przede wszystkim ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Pojawiła się także nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, której zapisy rzutują na zmiany w życiu szkoły. Ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

W cytowanej ustawie pojawiły się środki oddziaływania wychowawczego, które pozwalają dyrektorowi na zatrzymanie procesu demoralizacji dziecka na początku wystąpienia zjawiska.

  • Jak się mają środki oddziaływania wychowawczego, które może zastosować dyrektor do kar statutowych?
  • Czy warto stosować w szkole wymienione środki i jakie są skutki ich stosowania?

Zapraszamy Państwa Dyrektorów, Wicedyrektorów i zainteresowanych nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół na kurs „Szkoła między karami a środkami oddziaływania wychowawczego od 1.09.2022 r.”

Skąd taka cena, chociaż zazwyczaj szkolenia z prawa są zazwyczaj dużo droższe? Powód jest bardzo prosty – uważamy, że znajomość prawa chroni i wspiera szkoły i że powinna być dla nich dostępna w akceptowalnej cenie. Dajemy więc wysoką jakość za kwotę, na którą możecie sobie pozwolić bez nadwyrężania szkolnego budżetu. A dzięki temu zachowacie środki na inne, równie ważne kursy.

Organizacja kursu:

  • Podstawy prawne dla stosowania kar w szkołach.
  • Podstawy prawne dla stosowania środków oddziaływania wychowawczego w szkołach.
  • Czy warto zastosować w szkole środki oddziaływania wychowawczego i jakie są skutki ich stosowania?
  • Jak się mają środki oddziaływania wychowawczego do kar statutowych, które może zastosować dyrektor?
  • Przykłady możliwych do wprowadzenia kar statutowych – odniesienie do praktyki różnych szkół
  • Środki oddziaływania wychowawczego a statut szkoły.

Z Progresferą otrzymujesz Obszerne materiały w PDF

W każdym z naszych kursów zamieszczamy obszerne materiały przygotowane przez osobę prowadzącą szkolenie. W kursie “Szkoła między karami a środkami oddziaływania wychowawczego od 1.09.2022 r.”  pobierzesz:

Na obrazku obok możesz zobaczyć dokładną listę materiałów zamieszczonych w kursie: 

Dlaczego warto nam zaufać? Opinie uczestników kursu:

TRENER Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor ponad 30 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad (aktualnie opublikowanych ponad 900) dla Portalu Oświatowego. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli.

Spodobają Ci się także inne Szkolenia Kursy Webinary z zakresu prawa oświatowego:

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#NauczycielomJutra #DlaSzkołyzPomysłem