Sfera trenera – Agnieszka Gierłowska

Agnieszka Gierłowska

Miała być ogrodnikiem a została dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, oligo- i surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, trenerem, realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców- również dla rodziców ukraińskich:). Prowadzi kursy dla wychowawców wypoczynku i kierowników placówek wypoczynku. Współpracuje z wyższymi uczelniami, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i podyplomowych. “Dogaduje się” z uczniami ze SPE:) rozwija u dzieci kreatywne myślenie, uważność przy zastosowaniu skutecznych metod uczenia, zwłaszcza poprzez gry i zabawy. Motto działania: ” mówić tak, żeby dzieci nas słuchały. Słuchać tak, żeby dzieci do nas mówiły”.

Specjalizacja trenerska:

 • Pracy z dzieckiem z ADHD ( życie “na wulkanie”:) oraz z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 • Wspierania rodziców w trudnej roli życiowej- bycia rodzicem, ale też nie zatracenia sie w rodzicielstwie.
 • Wspierania nauczycieli w codziennej pracy z uczniami wymagajacymi indywidualnego podejścia w szkole.
 • Wykorzystania wiedzy o pracy mózgu w procesie edukacji:
  wykorzystanie mnemotechnik, usprawnianie czytania ze zrozumieniem, itp.
 • Przeciwdziałania syndromowi “wypalenia zawodowego”- czyli zadbania o siebie, poznanie technik relaksacyjnych itp. wprowadzanie do zajęć elementów pedagogiki zabawy.

Czytamy opinie, orzeczenia, diagnozy psychologiczne i pedagogiczne, wskazówki dla nauczycieli i dla rodziców i wszystko wydaje się jasne. Tymczasem niejednokrotnie nie do końca wiadomo, jak się odnieść do zaleceń oraz jak wprowadzić je w praktykę szkolną. Na szkoleniu wyjaśnimy, dlaczego u dzieci mogą wystąpić trudności szkolne oraz pokażemy, w jaki sposób praktycznie realizować zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach na lekcjach z danego przedmiotu.

Na Państwa życzenie praca podczas szkolenia może być oparta o opinie i orzeczenia dostarczone przez szkołę

 • Osadzenie teoretyczne: przyczyny trudności szkolnych i ich typologia
 • Nasze zmysły: jak zaburzenia poszczególnych zmysłów mogą wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Różnica między zaburzeniami, dysfunkcją czy  dysharmonijnym rozwojem
 • Przejawy zaburzeń na przedmiotach szkolnych – charakterystyczne wskaźniki 
 • Instrukcja obsługi opinii/orzeczenia:  konstrukcja opinii i orzeczeń – typowe punkty i używane sformułowania 
 • Jak przełożyć orzeczenie na praktyczne działania: formy pomocy, dostosowania, zindywidualizowanie pracy z uczniem na lekcjach przedmiotowych

Zachęcamy, aby przed szkoleniem dostarczyć trenerce zanonimizowane opinie i orzeczenia z Waszej placówki. Wtedy w czasie szkolenia skoncentrujecie się na własnych przypadkach

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Aby zamówić szkolenie wypełnij formularz: KLIK. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Nieadekwatne zachowanie, brak poczucia humoru i zrozumienia ironii, nadwrażliwość na hałas, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego – oto opis ucznia z Aspergerem? Niepełny! To uczniowie ciekawi świata, wykorzystujący myślenie, o dobrej pamięci i często – niebywałych pasjach.  W jaki sposób prowadzić edukację ucznia z ZA? Jak ułatwić mu funkcjonowanie w klasie i nawiązywanie relacji? I w końcu – jak współpracować z jego rodzicem i jakie wprowadzać zmiany?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie konkretne wskazówki do pracy z uczniem z ZA: od organizacji sali, przez techniki komunikacyjne, aż po systemy motywacji do nauki!

 • Zespół Aspergera czy ADHD , podobieństwa i różnice. Przedstawienie obszarów zaburzeń i ich skutków w funkcjonowaniu codziennym ucznia z ZA
 • Jak wprowadzić zmiany we współpacy z rodzicami  i uczniem? Rozmowa z rodzicami nt. zachowania dziecka
 • Zespół klasowy jako środowisko wspierające ucznia z ZA, czyli jak rozmawiać z zespołem klasowym o zachowaniach Asa?
 • Konkretne wskazówki , jak pracować z dzieckiem z ZA (Ustalanie zasad i skuteczne wydawanie poleceń-ustalanie granic i ich przestrzeganie), TUS
 • Jak wprowadzić skuteczny system motywacyjny dla ucznia z Zespołem Aspergera?
 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Aby zamówić szkolenie wypełnij formularz: KLIK. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia, przesiadywanie w szkole bardzo długo, kiepskie oceny pomomo potencjału. To tylko niektóre sypmtomy, które mogą świadczyć, że dziecko może być ofiarą przemocy domowej. Jak je poprawnie rozpoznać? Jakie są rodzaje przemocy domowej  i co się wtedy dzieje z naszymi uczniami?  Jak sobie radzić w tak trudnych dla nas sytuacjach? Jakie są obowiązki szkoły w takiej sytuacji?  Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Wpływ dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w obrębie tejże rodziny i poza nią (m.in. w szkole, w środowisku rówieśniczym)
 • Podstawowe informacje na temat przemocy domowej (formy przemocy, oznaki zaniedbań, oznaki stosowania przemocy wobec dziecka, oznaki wykorzystywania seksualnego)
 • Dziecko jako świadek i/lub ofiara przemocy
 • Formy pomocy i zapobiegania zjawisku przemocy
 • Obowiązki prawne szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
 • Sposób komunikacji nauczyciela z uczniem doświadczającym przemocy oraz jego rodziną
 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Aby zamówić szkolenie wypełnij formularz: KLIK. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#NauczycielomJutra #DlaSzkołyzPomysłem