Sfera trenera – Lidia Pasich

Lidia Pasich

polonistka, edukatorka, nauczyciel dyplomowany; miłośniczka nowoczesnej i twórczej dydaktyki ukierunkowanej na radość z procesu uczenia się i rozwjania własnych możliwości; szczególnie zainteresowana wspieraniem nauczycieli w dostrzeganiu i rozwijaniu naturalnych zdolności uczniów; współpracuje z uczelnią – Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie; pełni rolę sekretarza Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – Oddział Kielce; prywatnie – matka dwóch dorosłych synów, babcia czworga wnucząt, fanka koreańskich seriali oraz artysty – Dimasha Qudaibergena, wierna słuchaczka ciekawych blogów, ale nade wszystko miłośniczka dobrej literatury; nieustannie głodna inspirujących wyzwań w życiu i edukacji.

Specjalizacja trenerska:

 • rozwijanie zdolności uczniów i wspieranie pasji;
 • ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej;
 • kształtowanie postawy twórczej uczniów z naciskiem na kreatywność;
 • doskonalenie kompetencji czytelniczych (czytanie ze zrozumieniem i dla przyjemności);
 • stosowanie ciekawych i nowatorskich metod pracy na lekcjach języka polskiego;
 • projekt jako metoda edukacyjna.

Na zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć edukację klasyczną we współczesnej edukacji. Czy jest to ideał wychowania wytworzony w starożytności i dążący do ukształtowania człowieka pięknego moralnie (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który posiada cnoty i sprawności? A może jest to wychowanie w kierunku kształtowania takich wartości jak dobro, piękno i prawda
w oparciu o postawy i wartości zawarte w Biblii i kulturze antycznej? Sprawdzimy, czym dysponuje podstawa programowa II i III etapu edukacyjnego związana z tym tematem.

 • W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, historycy, filozofowie, łacinnicy) i przedmiotów artystycznych rozważą propozycje metodyczne dotyczące treści z edukacji klasycznej, które występują na ich przedmiotach, a także propozycje zintegrowanych rozwiązań przedmiotowych w formie „klasycznego” projektu edukacyjnego.
 • Przykłady metodyczne będą zawierały zagadnienia dotyczące kultury antycznej (teksty filozoficzne, literackie, architektura, muzyka, sztuka, oracja, język łaciński, historia sztuki); umożliwią uczniom uczestnictwo w różnorodnych formach pracy (debaty, dyskusje, gry terenowe, konkursy czytelnicze, mitologiczne, biblijne, krasomówcze, itp.); pomogą dostrzec i rozumieć różnorodne konteksty. Zagadnienia będą dostosowane do potrzeb uczniów o różnym stopniu zainteresowania edukacją klasyczną.
 • Dodatkową ich wartością będzie przygotowanie i „oswojenie” uczniów z rodzajami zadań, jakie mogą wystąpić zarówno na egzaminie po klasie ósmej, jak i na maturze.
 • Wszyscy nauczyciele będą mieli okazję sprawdzić, jakie metody pracy oraz narzędzia dydaktyczne pozwolą im kształtować cnoty i sprawności u uczniów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)

Aby zamówić szkolenie wypełnij formularz: KLIK. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#NauczycielomJutra #DlaSzkołyzPomysłem