Agnieszka Jelińska - Hok

agnieszka jelińska-hok

Wulkan enregii, pasjonatka życia, pełna sprzeczności, z wrażliwą, empatyczna duszą. Zafiksowana na zmianę świata (również tego edukacyjnego), na aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie (choć uwielbiająca słodycze) oraz wolontariat. Wolontariuszka Drużyny Szpiku oraz do niedawna wolontariuszka-bajkoterapeutka Fundacji Zaczytani. Twórca i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „Podziel się Sercem”. Edukacyjnie jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, trenerem edukreatywnosci, trenerem umiejętnosci społecznych i trenerem oświaty.  Jej celem jest stworzenie Szkoły Marzeń z Sercem. Szkoły, w której każdy z czterech podmiotów czuje się bezpiecznie i w której w atmosferze bezpieczeństwa, poczucia dobrostanu, spokoju dochodzi do spokojnego, zrównoważonego rozwoju i wzrastania- Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Dyrekcji (też nauczycieli). Oddaje się temu również pracując jako wicedyrektor.

Specjalizacja trenerska:

Zajmuje się rozwojem kompetencji miękkich oraz szeroko pojętą relacyjnoscią, motywacją, wypaleniem zawodowym i stresem, kompetencjami wychowawczymi, a dodatkowo obszarami przemocy oraz mediacji.

Kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego powinny być bardzo rozbudowane. Oceny to nie cyfry, to składowa wielu czynników, o których często zapominamy, szczególnie w czasie nawału pracy na koniec roku szkolnego. Podczas rady szkoleniowej pokażemy, że wyniki uczniów, to nasz sukces, albo nasza porażka. Zastanowimy się wspólnie, co wniesie ocena niedostateczna w życiu ucznia. Czy w ogóle zagrożenia są nam potrzebne? W czasie szkolenia przedstawione zostaną sposoby rozmowy o uzyskanych ocenach z przedmiotów i z zachowania. Wskażemy również, o czym należy pamiętać pod względem prawnym, wstawiając oceny. Szkolenie oparte na przykładach z życia wziętych.

 • Ocena jest jak zupa, czyli co się na nią składa?
 • Zagrożenie, co wnosi w życiu ucznia?
 • Jak uzasadnić ocenę z zachowania, czyli rozmowa z uczniem i rodzicami.
 • Dlaczego warto, aby uczniowie mogli poprawiać swoje oceny?
 • Błędy popełniane przez nauczycieli w czasie oceniania uczniów.
 • Zasady rozmowy z uczniami i rodzicami o wynikach.
 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
 • Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Aby zamówić szkolenie wypełnij formularz: KLIK. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni.