Pedagogika specjalna – studia magisterskie, uzupełniające

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, ma zaszczyt zaprosić na studia magisterskie, uzupełniające - Pedagogika specjalna

W ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela z 12 maja 2022 uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o nauczycieli pedagogów specjalnych. W polskich szkołach brakuje takich specjalistów, a zdobycie uprawnień wymaga ukończenia pełnych studiów. Jeśli jednak masz już pokrewne wykształcenie, istnieje dla Ciebie specjalna ścieżka, która pozwoli Ci zdobyć uprawnienia w ciągu 2 lat – sprawdź tutaj! Zdobądź nowe kwalifikacje!

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej. Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

Studia przygotowują:

pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego (w zależności od wybranej specjalności);

• nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);

• nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności);

• wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

 

SPECJALNOŚCI:
Oligofrenopedagogika – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Spektrum autyzmu – przygotowuje słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, nabycie umiejętności planowania pracy: edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.
Surdopedagogika – przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe  z zakresu pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.
Tyflopedagogika – przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy: wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi  z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych.
Resocjalizacja z socjoterapią – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

Każdy z naszych studentów otrzyma po zapisie prezent – dostęp do wybranego przez siebie kursu interaktywnego.

Kursy można zobaczyć na naszej platformie: www.szkolenia.progresfera.edu.pl

OPŁATY:

  • Czesne za I i II semestr studiów wynosi 2100 zł, a kolejne semestry – 2300 zł
  • W przypadku osób zapisanych na 7 semestr do 10.09.2022 r. dostępne jest 10% zniżki!

FOLDER INFORMACYJNY O KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

UWAGA!
W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r standaryzacji zatrudniania
w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych,
dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość
kontynuowania studiów na kierunku Pedagogika specjalna
od 7 semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia,
z uzupełnienia różnic programowych.
Zapraszamy nauczycieli do zdobycia kwalifikacji pedagoga specjalnego.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#NauczycielomJutra #DlaSzkołyzPomysłem